Gay4You - HOMOSEXUALITA - Homosexualita - úvod

S vývojem společnosti se měnily i názory na homosexualitu. Často. 8. Holušová, D. - Krobotová M.: Diplomové a závěrečné práce; Univerzita Palackého v Olomouci, 2004 Isbn 80-2440458-3. Jaroš, J.: Homosexualita - je ve filmu normální?; Reflex č.23, str. 30

Coming out - Rodiče, děti a homosexualita - Digitální repozitář

Název: Coming out - Rodiče, děti a homosexualita Překlad názvu: Coming out - Parents, children and homosexuality Autoři: VALIŠOVÁ, Monika Typ dokumentu: Diplomové práce Rok: 2012 Jazyk: cze Abstrakt: [cze] [eng] Práce se.

Homosexualita -

- Velký katalog - obsahuje referáty, maturitní otázky, seminární práce, skripta, čtenářský deník, přednášky, diplomové práce a další. 24 734 prací ke stažení. s dějinami homosexuality, i postojem společnosti k ní. Uvádí

Seznam Email

Jaroslava Talandová, Diplomová práce : --- Homofobie "Psychologický a společenský jev obav z homosexuality, založený na předsudcích, netoleranci a neinformovanosti" (Stehlíková, Procházka, Hromada, 1995, s. 134).

Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola

partnerství. Veřejnost může absolventskou práci použít jako zdroj pro rozšíření znalostí. 1 Cíl absolventské práce. se vychází z toho, že homosexualita je geneticky. Alternativní formy soužití. Brno, 2007 Diplomová práce.

homosexualita - Vyhledávání

Diplomová práce „Homosexualita v 21. století“ je rozdělena ... je homosexualita, její historií, procesem coming out ... k homosexualitě. Druhá část, část praktická, seznamuje

Současná česká sexuologie a homosexualita

ABSTRAKT Diplomová práce se zaměří na textovou obsahovou analýzu odborných článků z oblasti sexuologie, které vyšly v České republice po roce 1989. Bude zkoumat metodou kvantitativní i kvalitativní obsahové analýzy, jak v článcích.

Homosexualita z pohledu římskokatolické církve a ...

Hlavní stránka Vysokoškolské kvalifikační práce Diplomové práce Homosexualita z pohledu římskokatolické církve a organizací v České republice, které se hlásí za práva gay a lesbických osob

Gay– Wikipedie

Tentočlánek pojednává o muži s homosexuální orientací. O přitažlivosti k stejnému pohlaví pojednává článek Homosexualita.

Bakalářská práce na téma homosexuality - hlaste se...

. je podkladem pro mou bakalářskou diplomovou práci. Tématem mé práce je zkušenost matek s homosexualitou vlastního dítěte. Výzkum má poodhalit to, jak matky popisují tuto zkušenost, jak vnímají homosexualitu svého dítěte. Ráda

Fakulta pedagogická ZČU v Plzni - databáze diplomových prací

Činnost akčních výborů Národní fronty na Jablonecku v obcích Huť, Jablonecké Paseky, Janov nad Nisou a Jindřichov [diplomová práce] / Jana Pavlatová ...

Biologické příčiny homosexuality a jejich ideologické...

výše uvedené práce popírají, že by pátrání po biologických kořenech homosexuality přineslo nějaké hodnověrné výsledky, tak. údaje jsou v dispozici v mé diplomové práci "Homosexualita a poruchy pohlavní identity" z konce roku 2004.

Diplomka4

Dále můj vřelý dík patří vedoucí mé diplomové práce, Doc. PhDr. Aleně Plhákové, za její vstřícný přístup, trpělivost a cenné rady.. i ženám usvědčeným z homosexuality hrozilo, že je zaživa upálí. Zdá

Homosexualita z pohledu dvou generací – Bc. Petra ...

Anotace: Diplomová práce se zabývá tématem homosexuality, registrovaného partnerství a možnosti adopce homosexuálními páry. Z poznatků uvedených v teoretické části vychází část prak-tická. V rámci ...

Homosexuální nacisté | Homosexualita, pedofilie, AIDS a...

diplomové práci jsou uváděné zdroje pro jednotlivá tvrzení a hlavním důvodem, proč budu citovat z této diplomové práce je, že je celá na internetu (na rozdíl od spousty vědeckých článků, kde.

Homosexualita a » Translidé « transsexualita a transgender

Moje diplomová práce navazuje na stejnojmennou ročníkovou práci, avšak jedná se o zcela nový text. Struktura práce vychází z členění na čtyři základní teoretické přístupy v této oblasti.

masáž hezké kundy soulož nature v přírodě